• Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines
 • Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines

Nederland Verbeeld

Nederland VerbeeldIn ‘Nederland Verbeeld – een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2012 een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie. Nederland Verbeeld won in november 2013 de Infographic Jaarprijs 2013 van de BNO (Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers) en NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten).

link: www.pbl.nl/publicaties/2012/nederland-verbeeld

 • Vormgeving en infographics: Beeldredactie PBL, Frederik Ruys (Vizualism)
 • Uitgeverij: PBL

De Stichting Infographic Jaarprijs maakte het volgende filmpje.

Voedsel

Voedsel in Nederland: Op een willekeurige dag in 2011 leefden in Nederland 16,7 miljoen mensen, 1 miljoen schapen, 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 97 miljoen kippen.

Wat zijn de grote opgaven rondom voedsel in Nederland?

De kwaliteit en variatie van ons voedsel is verbeterd, maar we eten teveel en ongezond.

Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld als we kijken naar de hoeveelheid geld die daarin omgaat.

Nederland: een ‘dunbevolkte stad’ in plaats van een dichtbevolkt land.

Een groot deel van de veehouderijproducten wordt uitgevoerd naar markten elders, voornamelijk in Europa. Maar de geproduceerde mest blijft grotendeels in Nederland achter.

De Nederlandse veestapel is voor een groot deel bestemd voor de export. De in Nederland geconsumeerde vis komt van over de hele wereld.

Om de gemiddelde Nederlander een jaar lang te laten consumeren, is een oppervlakte van 0,6 hectare nodig.

Net als bij cacao wordt ook een groot deel van de geïmporteerde soja weer geëxporteerd.

Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen.

Als we minder vlees eten, zijn we voor onze eiwitten aangewezen op andere voedingsmiddelen.

Als alle Europeanen vegetarisch zouden eten dan behaalt de EU al voor 2020 de helft van haar milieudoelstellingen.

Energie

De industrie heeft het grootste aandeel in het totale Nederlandse energieverbruik.

Wat zijn de grote opgaven rondom de Nederlandse energievoorziening?

De afgelopen 20 jaar is de energierekening meer dan verdubbeld.

Nergens in Europa is het aandeel gas in het energieverbruik zo hoog als in Nederland.

Zuiniger apparaten en toch een stijgend energieverbruik.

Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is de afgelopen dertig jaar bijna gehalveerd.

Het aandeel hernieuwbare energie is nog relatief klein in Nederland.

De productie van hernieuwbare energie vraagt veel ruimte.

Alle Nederlandse windturbines leveren net zoveel elektriciteit als de Amercentrale.

Opbrengsten uit aardgasbaten en accijns op brandstof vormen een belangrijke inkomstenbron voor de rijksoverheid.

Mobiliteit

Een blokje staat gelijk aan 100 miljoen kilometer.


We reizen steeds verder: de sterkste groei zit in het vliegverkeer.

De Europese Unie wil in 2050 60% minder uitstoot van broeikasgassen door transport dan in 1990.

Binnen Nederland hebben we in 2010 136 miljard reizigerskilometers afgelegd per auto; 17,2 miljard per trein, 14,6 miljard per fiets; 6,7 miljard per bus, tram en metro; 5 miljard lopend; 3,5 miljard per overige vervoermiddelen.

Auto’s worden steeds zuiniger … maar CO2-uitstoot per kilometer blijft gelijk.

Mobiliteit is verantwoordelijk voor 23% van de totale CO2-uitstoot in Nederland in 2011.

Hoe verplaatsen we ons binnen Nederland?

Snel kunnen reizen kan worden gezien als goed voor de bereikbaarheid. Maar is dat het belangrijkste?

Verstedelijking en mobiliteit hangen nauw samen. Zo kunnen snelwegafritten, treinstations en tramhaltes stedelijke bebouwing aantrekken, bijvoorbeeld bedrijfsvestigingen en nieuwe woningen.

Kijkend naar buitenlandse reizen is in de afgelopen jaren zowel het aantal reizen per jaar als de reisafstand per reis toegenomen.

Nederland is een doorvoerland.

Door het enorme volume van zeeschepen is de uitstoot van broeikasgassen per ton vracht gering ten opzichte van vrachtwagens.