• Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines
 • Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines

De stad verbeeld in 12 infographics

De stad staat wereldwijd volop in de belangstelling. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. In ‘De Stad Verbeeld’ geeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten met betrekking tot de Nederlandse steden. Centraal staan de drie belangrijke terreinen van de Agenda Stad van de Rijksoverheid: economie, leefbaarheid en innovatie.

link: www.pbl.nl/publicaties/de-stad-verbeeld

 • Auteurs: Kersten Nabielek, David Hamers
 • Infographics: Beeldredactie PBL, Frederik Ruys (Vizualism)
 • Uitgave: Planbureau voor de Leefomgeving, juni 2015

Hieronder een selectie uit de publicatie:

thb_VIZ-owins2014_PO

Omslag

thb_VIZ-owins2014_PO

Drie opgaven voor de stad

thb_VIZ-owins2014_PO

Deel 1

thb_VIZ-owins2014_PO

De stad in trek | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Een land van kleine steden | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Complexe dagelijkse patronen | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

In de stad komt alles samen | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Deel 2

thb_VIZ-owins2014_PO

Een baan vind je in de stad | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Gebrek aan agglomeratiekracht | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Inkomensverschillen in de stad | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Minder inkomen, minder gezond | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Broedplaatsen voor innovatie | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Mensen maken de stad | Data

thb_VIZ-owins2014_PO

Colofon