• Gráfico dedicado al Urabayen: Un asesinato histórico
\\ Articles
  • Gráfico dedicado al Urabayen: Un asesinato histórico
\\ Articles

Tutorial: infographics maken met handige software-trucs

Een infographic vertelt een verhaal. Hierbij zijn woorden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe begin je? Wat leg je uit? En welke verschijningsvorm is daarvoor het meest geschikt? Er zijn in totaal zes invalshoeken die aan elke goede infographic ten grondslag liggen. Voor een serie in het vakblad Publish neemt Frédérik elke maand een verschijningsvorm onder de loep.

Wie?

Een ‘wie’-infographic is een profiel van bijvoorbeeld een persoon (leeftijd, opleiding) of een bedrijf (omzet, aantal werknemers).
Tool: Sketchup

Wat?

Het aanzicht of perspectief van een illustratie is bepalend voor een ‘wat’-infographic. In tegenstelling tot een gewone illustratie – waarbij esthetische keuzes ten grondslag liggen aan het perspectief – speelt overzicht en inzicht een essentiële rol. Bovendien biedt een opengewerkt vliegtuig of menselijk lichaam de mogelijkheid om verklarende teksten te plaatsen of verschillende onderdelen uit te lichten.
Tool: Adobe Illustrator

Waar?

Als je gebeurtenissen geografi sch wilt rangschikken, zoals de miljarden die in een paar dagen tijd wereldwijd werden rondgepompt, dan is een kaart het uitgangspunt. De vraag rest nog welke kaartprojectie hiervoor het meest geschikt is.
Tool: Adobe Photoshop

Wanneer?

Om een opeenvolging van feiten of personen in historische context te plaatsen, gebruik je een tijdsbalk. Grootste uitdaging is om verscheidene gebeurtenissen te verdelen over de volle lengte van de meetlat, zonder de belangrijkste wapenfeiten weg te laten.
Tool: Adobe Illustrator

Hoe? Waarom?

Wil je een proces uitleggen, dan krijg je een beeldverhaal in optima forma. In tegenstelling tot de ‘wat?’-infographic waarin je onderdelen van je illustratie (in willekeurige volgorde) benoemt, is de leesvolgorde van een ‘hoe’-infographic wel degelijk belangrijk. Je kunt die leesvolgorde afdwingen door je beeldverhaal van links naar rechts te vertellen (net als in een tekenstrip) of door je stappen te nummeren.
Tool: Adobe Illustrator

Hoeveel?

Zodra je over infografieken begint, denken de meesten al gauw aan staaf-, lijn- of cirkeldiagrammen waarin statistische gegevens zijn verwerkt.
Dat is ook de meest voor de hand liggende presentatievorm. Deze infographics geven antwoord op de vraag: ‘hoeveel’. Het tijdschrift Quest wilde laten zien hoeveel meters de diepste gaten op de wereld (en op de maan) tellen.
Tools: Excel, Bryce, Illustrator en Photoshop

Download workshop (PDF).